Bedrijfsinformatie

 

Ruijsenaars Expertises is een nevenactiviteit van Bouwbedrijf Ruijsenaars BV, en staat onder leiding van register expert ing Th. Tholhuijsen.

 

Als bouwer sinds 1841 kan Ruijsenaars bogen op meer dan 165 jaar ervaring met het uitvoeren en aannemen van bouwkundige werken. De bekendheid met expertises en schaderegelingen is de afgelopen 25 jaar ontwikkeld.

 

De vakgebieden bouwkunde en civiele techniek vormen van oudsher onze specialiteit.

 

Met betrekking tot schadeverzekeringen zijn wij vooral bedreven in het uitvoeren van risicobeoordelingen en schaderegelingen op het gebied van (product)aansprakelijkheid, brand, beroepsaansprakelijkheid architecten en raadgevend ingenieurs,  garanties en

CAR/Montage.

 

Daarnaast kan Ruijsenaars Expertises

· risicobeheerplannen opstellen, en zonodig implementeren, voor projecten, (productie)processen, ondernemingen en instellingen,

· advies uitbrengen over organisatiestructuren met het oog op de optimalisering van werk- en productieprocessen,

· Interim Management verzorgen.

 

Op al onze opdrachten voor advisering, expertises en taxaties zijn de algemene leveringsvoorwaarden voor experts en taxateurs van toepassing.

 

 

 

 

 

Drielindendreef 49        

4839 AH Breda               

Ruijsenaars Expertises

 

M 06-41552595

T  076-5310311

F  076-5310310

 

 

 

                 Ruijsenaars Expertises

             

Bouwpathologie - Risicomanagement - Interim management - Schaderegeling - Taxatie   

Ruijsenaars Expertises

Ook uit ervaring weten

 - hoe het werk kan worden uitgevoerd,

 - welke aanpak de beste is,

 - hoeveel het werk kost,

 - wanneer risico’s relevant zijn,

 - wat risico’s beheersbaar maakt,

 - waarom risico’s aandacht behoeven.

 

Ter illustratie enkele foto’s die zijn gemaakt

bij de restauratie van een inlaatsluis.

E expertises@ruijsenaars.com

 

KvK 20104155